CƠ QUAN THỰC HIỆN

Thông báo: Đề nghị tổ chức, cá nhân thực các thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (thuộc lĩnh vực Công Thương, Nông Nghiệp) và thủ tục Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo đường link: dịch vụ công HCM

Tìm thấy 176 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 NHI01 DVCTT toàn trình thủ tục test (abc chụt chụt) Cấp Quận/huyện ABCDE10013
2 1.004446.000.00.00.H25 DVCTT toàn trình TT test liên thông Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
3 YLK_Test APP DVCTT toàn trình Thủ tục test app Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
4 TTKS_001 DVCTT toàn trình TEST LUỒNG NỘP HS Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
5 29052020HH DVCTT toàn trình Test form thông tin người nộp theo quy trình thủ tục Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
6 VTU0001 DVCTT một phần Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh VTU Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
7 thutuctestthongke DVCTT một phần Thủ tục quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã ////"" : ' Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
8 test chuyen buoc DVCTT một phần test chuyen buoc Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
9 test nop online DVCTT một phần test nop online Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
10 1.009975.000.00.00.H08 DVCTT một phần thủ tục test phân quyền lĩnh vực dng Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
11 TEST_TINNHAN DVCTT một phần TEST TIN NHAN Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
12 XTTM05 DVCTT một phần Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
13 XTTM07_1 DVCTT toàn trình Khai tử HTTP Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
14 XTTM07_2 DVCTT toàn trình Kết hôn HTTP Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân
15 XTTM07_3 DVCTT toàn trình Ly hôn HTTP Cấp Quận/huyện An toàn bức xạ hạt nhân