CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 914 thủ tục Xuất Excel
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cấp thủ tục Lĩnh vực Quyết định
1 TT000 Thủ tục Thanh Nhi 000 Cấp Sở Kinh doanh bất động sản
2 test_lephi_1_00 Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Cấp Sở An toàn bức xạ hạt nhân
3 HDDN00 Đăng ký doanh nghiệp nhiều thủ tục cùng lúc (đăng ký, chấm dứt, tách công ty......) Cấp Sở Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
4 TT_TEST_1 thủ tục test nhi-test Cấp Tỉnh/TP Lĩnh vực iGate V2
5 VTLT-01 Ký ban hành văn bản. Cấp Tỉnh/TP Văn thư lưu trữ
6 TT_XNTT Thủ tục xác nhận thông tin Cấp Sở Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
7 TEST.DINH.KEM Thu tuc test dinh kem Cấp Xã/Phường/Thị trấn Người có công
8 DEMO_THONG_BAO_CD Thủ tục demo thông báo công dân Cấp Sở An toàn bức xạ hạt nhân
9 NVD01 Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP) đối với cơ sở làm dịch vụ bảo quản thuốc Cấp Sở Dược phẩm
10 HANG_TEST_abc HANG_TEST Cấp Sở AG test lĩnh vực
11 1.004446.000.00.00.H25 TT test liên thông Cấp Tỉnh/TP An toàn bức xạ hạt nhân
12 2.000976.000.00.00.H08 2.000976 Thủ tục liên thông ILIS Cấp Tỉnh/TP Đất đai
13 X-BTXH01 Xác nhận hồ sơ để xem xét giảm, miễn lãi, khoanh nợ hoặc xóa nợ từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm Cấp Xã/Phường/Thị trấn Bảo trợ xã hội
14 1.009975.000.00.00.H08 thủ tục test phân quyền lĩnh vực dng Cấp Quận/Huyện An toàn bức xạ hạt nhân demo
15 TESTNHI test nhi Cấp Quận/Huyện An toàn bức xạ hạt nhân