Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023
Hồ sơ tiếp nhận
1.855
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
349
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 02/12/2023 11:34:36

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
Số lượt truy cập
1189064
Đang online: 4
Hôm qua: 6188
Tháng trước: 294955
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 19 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 4 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 4 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  12/2023
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 168 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 55 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 45 hồ sơ
 • Quá hạn 10 hồ sơ
 • Tháng
  11/2023
  81,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 218 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 32 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 23 hồ sơ
 • Quá hạn 9 hồ sơ
 • Tháng
  10/2023
  71,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 115 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 13 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 8 hồ sơ
 • Quá hạn 5 hồ sơ
 • Tháng
  9/2023
  61,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 170 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 40 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 37 hồ sơ
 • Quá hạn 3 hồ sơ
 • Tháng
  8/2023
  92,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 208 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 27 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 24 hồ sơ
 • Quá hạn 3 hồ sơ
 • Tháng
  7/2023
  88,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 225 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 37 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 34 hồ sơ
 • Quá hạn 3 hồ sơ
 • Tháng
  6/2023
  91,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 147 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 21 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 18 hồ sơ
 • Quá hạn 3 hồ sơ
 • Tháng
  5/2023
  85,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 137 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 28 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 13 hồ sơ
 • Quá hạn 15 hồ sơ
 • Tháng
  4/2023
  46,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 270 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 58 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 56 hồ sơ
 • Quá hạn 2 hồ sơ
 • Tháng
  3/2023
  96,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 239 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 26 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 20 hồ sơ
 • Quá hạn 6 hồ sơ
 • Tháng
  2/2023
  76,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 118 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 15 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 14 hồ sơ
 • Quá hạn 1 hồ sơ
 • Tháng
  1/2023
  93,3% đúng hạn
Giới thiệu

aaaaaaaaaaaaa

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Đăng nhập/Đăng ký
1
Đăng ký/Đăng nhập
Lựa chọn DVC
2
Lựa chọn DVC
Nộp hồ sơ trực tuyến
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
Theo dõi kết quả
4
Theo dõi kết quả
Nhận kết quả
5
Nhận kết quả
thu phí
Danh sách cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ

a